Mój cel nr 1:

regulacja stanu prawnego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w Warszawie


Samorządowiec

Jestem wiceburmistrzem Ursynowa. Odpowiadam za gospodarkę nieruchomościami oraz sprawy społeczne.


Dziennikarz

Ponad 10 lat pracowałem jako reporter
w ogólnopolskich stacjach radiowych. Jestem absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.


Polityk

Kandyduję do Sejmu, żeby rozwiązać problem mieszkańców Warszawy, na który nie znaleziono skutecznego sposobu przez 30 lat transformacji.

Chcesz mi pomóc w kampanii?

Od końca 2018 roku pełnię funkcję wiceburmistrza Ursynowa.

W zarządzie dzielnicy odpowiadałem między innymi za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Na mocy „ustawy przekształceniowej” wydaliśmy mieszkańcom dzielnicy ponad 30 tysięcy zaświadczeń potwierdzających nabycie prawa własności do gruntów.

Kandyduję do Sejmu z pozycji nr 31 na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej.

Wiceburmistrz dotrzymał słowa!

Marek Lubicz-Krupowicz
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Arctowskiego”

Ursynów przyjazny Seniorom

Dzielnica we współpracy z organizacjami pozarządowymi stale realizuje projekty społeczne dla Seniorów