Wiceburmistrz dotrzymał słowa!

Marek Lubicz-Krupowicz  – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Arctowskiego”:

Wiceburmistrz Jakub Berent dotrzymał danego nam słowa!

Na początku tej kadencji samorządu obiecał, że rozwiąże problem spółdzielni mieszkaniowej, który ciągnął się za nami od 30 lat. Po długich latach starań, pomimo trudności formalno-prawnych i sprzeciwu niektórych urzędników wreszcie stan prawny gruntów pod naszymi domami został uregulowany na korzystnych warunkach finansowych.

Warszawscy radni zgodzili się na udzielenie naszej spółdzielni 99-procentowej bonifikaty, bez której ciężar regulacji byłby dla nas nie do udźwignięcia.

Wierzę, że Jakub Berent i tym razem da z siebie wszystko!