Blog

  • Kim jestem?

    Od końca 2018 roku pełnię funkcję wiceburmistrza Ursynowa. W zarządzie dzielnicy odpowiadałem między innymi za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Na mocy „ustawy przekształceniowej” wydaliśmy mieszkańcom dzielnicy ponad 30 tysięcy zaświadczeń potwierdzających nabycie prawa własności do gruntów. Kandyduję do Sejmu z pozycji nr 31 na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej.

    Read more

Unfortunately no posts were found